ترجمه Rebroadcast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلويزيون‌). می باشد

Rebroadcast به چه معناست و Rebroadcast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebroadcast

تلويزيون‌). به خارجی , ریشه انگلیسی تلويزيون‌)., ترجمه تلويزيون‌)., کلمات شبیه تلويزيون‌).




دانلود فایل ها