ترجمه Rebroadcast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ مكرر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برنامه‌ تكراري‌ پخش‌ كردن‌ (راديو و

Rebroadcast به چه معناست و Rebroadcast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rebroadcast

برنامه‌ مكرر به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ مكرر, ترجمه برنامه‌ مكرر, کلمات شبیه برنامه‌ مكرر , برنامه‌ تكراري‌ پخش‌ كردن‌ (راديو و به لاتین
دانلود فایل ها