ترجمه Recalculation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد محاسبه‌. می باشد

Recalculation به چه معناست و Recalculation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recalculation

تجديد محاسبه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد محاسبه‌., ترجمه تجديد محاسبه‌., کلمات شبیه تجديد محاسبه‌.
دانلود فایل ها