ترجمه Recapitulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و نمو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكرار.

Recapitulation به چه معناست و Recapitulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recapitulation

و نمو به خارجی , ریشه انگلیسی و نمو, ترجمه و نمو, کلمات شبیه و نمو , تكرار. به لاتین
دانلود فایل ها