ترجمه Recast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازنو ريختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از نو قالب‌ كردن‌ , در فارسی : از نو ط‌رح‌ كردن‌.

Recast به چه معناست و Recast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recast

ازنو ريختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازنو ريختن‌, ترجمه ازنو ريختن‌, کلمات شبیه ازنو ريختن‌ , از نو قالب‌ كردن‌ به لاتین , از نو ط‌رح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها