ترجمه Recency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تاخر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تازگي‌.

Recency به چه معناست و Recency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recency

تاخر به خارجی , ریشه انگلیسی تاخر, ترجمه تاخر, کلمات شبیه تاخر , تازگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها