ترجمه Recession در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ رفت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازگشت‌ , در فارسی : اعاده‌ , به فارسی : كسادي‌ , سایر ترجمه ها : بحران‌ اقتصادي‌.

Recession به چه معناست و Recession یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recession

پس‌ رفت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ رفت‌, ترجمه پس‌ رفت‌, کلمات شبیه پس‌ رفت‌ , بازگشت‌ به لاتین , اعاده‌ به لاتین , كسادي‌ خارجی , بحران‌ اقتصادي‌. در زبان
دانلود فایل ها