ترجمه Recline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرازير كردن‌ , در فارسی : خم‌شدن‌ , به فارسی : تكيه‌

Recline به چه معناست و Recline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recline

برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌, ترجمه برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌, کلمات شبیه برپشت‌ خم‌شدن‌ يا خوابيدن‌ , سرازير كردن‌ به لاتین , خم‌شدن‌ به لاتین , تكيه‌ خارجی
دانلود فایل ها