ترجمه Recognition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شناخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناسايي‌ , در فارسی : به‌ رسميت‌ شناختن‌ , به فارسی : تشخيص‌.

Recognition به چه معناست و Recognition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recognition

شناخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شناخت‌, ترجمه شناخت‌, کلمات شبیه شناخت‌ , شناسايي‌ به لاتین , به‌ رسميت‌ شناختن‌ به لاتین , تشخيص‌. خارجی
دانلود فایل ها