ترجمه Recognizable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باز شناختني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناخت‌ پذير.

Recognizable به چه معناست و Recognizable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recognizable

باز شناختني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باز شناختني‌, ترجمه باز شناختني‌, کلمات شبیه باز شناختني‌ , شناخت‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها