ترجمه Recognizance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای التزام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعهد نامه‌ , در فارسی : سپرده‌ التزامي‌ , به فارسی : وجه‌ الضمانه‌.

Recognizance به چه معناست و Recognizance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recognizance

التزام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی التزام‌, ترجمه التزام‌, کلمات شبیه التزام‌ , تعهد نامه‌ به لاتین , سپرده‌ التزامي‌ به لاتین , وجه‌ الضمانه‌. خارجی
دانلود فایل ها