ترجمه Recognizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازشناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شناسنده‌.

Recognizer به چه معناست و Recognizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recognizer

بازشناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازشناس‌, ترجمه بازشناس‌, کلمات شبیه بازشناس‌ , شناسنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها