ترجمه Recoil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ نشستن‌ , در فارسی : فنري‌ بودن‌ , به فارسی : (با no و nopu) واكنش‌

Recoil به چه معناست و Recoil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recoil

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , پس‌ نشستن‌ به لاتین , فنري‌ بودن‌ به لاتین , (با no و nopu) واكنش‌ خارجی
دانلود فایل ها