ترجمه Recommit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توصيه‌ كردن‌ , در فارسی : دوباره‌

Recommit به چه معناست و Recommit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recommit

دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌, ترجمه دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ به‌ كيمسيون‌ ارجاع‌ كردن‌ , توصيه‌ كردن‌ به لاتین , دوباره‌ به لاتین
دانلود فایل ها