ترجمه Reconcile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادن‌. می باشد

Reconcile به چه معناست و Reconcile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reconcile

دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دادن‌., ترجمه دادن‌., کلمات شبیه دادن‌.
دانلود فایل ها