ترجمه Recondition در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سر وصورت‌

Recondition به چه معناست و Recondition یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recondition

قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌, ترجمه قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌, کلمات شبیه قسمت‌ هاي‌ فرسوده‌ را تعمير و تعويض‌ كردن‌ , سر وصورت‌ به لاتین
دانلود فایل ها