ترجمه Reconnoiter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بازديد كردن‌ , در فارسی : عمليات‌

Reconnoiter به چه معناست و Reconnoiter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reconnoiter

(ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌, ترجمه (ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌, کلمات شبیه (ertionnocer) شناسايي‌ كردن‌ , بازديد كردن‌ به لاتین , عمليات‌ به لاتین
دانلود فایل ها