ترجمه Record در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.vda.jda.n): ثبت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يادداشت‌ , در فارسی : نگارش‌ , به فارسی : تاريخچه‌ , سایر ترجمه ها : صورت‌

Record به چه معناست و Record یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Record

(.vda.jda.n): ثبت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (.vda.jda.n): ثبت‌, ترجمه (.vda.jda.n): ثبت‌, کلمات شبیه (.vda.jda.n): ثبت‌ , يادداشت‌ به لاتین , نگارش‌ به لاتین , تاريخچه‌ خارجی , صورت‌ در زبان
دانلود فایل ها