ترجمه Record در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ك‌ می باشد

Record به چه معناست و Record یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Record

ك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ك‌, ترجمه ك‌, کلمات شبیه ك‌
دانلود فایل ها