ترجمه Recover در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ بدست‌ اوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز يافتن‌ , در فارسی : بهبودي‌ يافتن‌ , به فارسی : بهوش‌

Recover به چه معناست و Recover یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recover

دوباره‌ بدست‌ اوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ بدست‌ اوردن‌, ترجمه دوباره‌ بدست‌ اوردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ بدست‌ اوردن‌ , باز يافتن‌ به لاتین , بهبودي‌ يافتن‌ به لاتین , بهوش‌ خارجی
دانلود فایل ها