ترجمه Recreant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسليم‌ شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسو , در فارسی : بي‌ وفا , به فارسی : ناسپاس‌ , سایر ترجمه ها : خائن‌.

Recreant به چه معناست و Recreant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recreant

تسليم‌ شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تسليم‌ شونده‌, ترجمه تسليم‌ شونده‌, کلمات شبیه تسليم‌ شونده‌ , ترسو به لاتین , بي‌ وفا به لاتین , ناسپاس‌ خارجی , خائن‌. در زبان
دانلود فایل ها