ترجمه Recreate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تمدد اعصاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از نو خلق‌ كردن‌.

Recreate به چه معناست و Recreate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recreate

تمدد اعصاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تمدد اعصاب‌ كردن‌, ترجمه تمدد اعصاب‌ كردن‌, کلمات شبیه تمدد اعصاب‌ كردن‌ , از نو خلق‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها