ترجمه Recreative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ ايجاد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تفريح‌.

Recreative به چه معناست و Recreative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recreative

دوباره‌ ايجاد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ ايجاد كننده‌, ترجمه دوباره‌ ايجاد كننده‌, کلمات شبیه دوباره‌ ايجاد كننده‌ , تفريح‌. به لاتین
دانلود فایل ها