ترجمه Recruit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازه‌ سرباز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارمند تازه‌ , در فارسی : نو اموز استخدام‌ كردن‌

Recruit به چه معناست و Recruit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recruit

تازه‌ سرباز به خارجی , ریشه انگلیسی تازه‌ سرباز, ترجمه تازه‌ سرباز, کلمات شبیه تازه‌ سرباز , كارمند تازه‌ به لاتین , نو اموز استخدام‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها