ترجمه Recruitment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استخدام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرباز گيري‌.

Recruitment به چه معناست و Recruitment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recruitment

استخدام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استخدام‌, ترجمه استخدام‌, کلمات شبیه استخدام‌ , سرباز گيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها