ترجمه Rectifier در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يكسو كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يكسوساز.

Rectifier به چه معناست و Rectifier یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rectifier

يكسو كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يكسو كننده‌, ترجمه يكسو كننده‌, کلمات شبیه يكسو كننده‌ , يكسوساز. به لاتین
دانلود فایل ها