ترجمه Rectilinear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راست‌ خط‌ي‌. می باشد

Rectilinear به چه معناست و Rectilinear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rectilinear

راست‌ خط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی راست‌ خط‌ي‌., ترجمه راست‌ خط‌ي‌., کلمات شبیه راست‌ خط‌ي‌.
دانلود فایل ها