ترجمه Recumbent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوابيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خم‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.) برزمين‌ گستر.

Recumbent به چه معناست و Recumbent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recumbent

خوابيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوابيده‌, ترجمه خوابيده‌, کلمات شبیه خوابيده‌ , خم‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) برزمين‌ گستر. به لاتین
دانلود فایل ها