ترجمه Recur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عود كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكرار شدن‌ , در فارسی : دور زدن‌ , به فارسی : باز رخدادن‌.

Recur به چه معناست و Recur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recur

عود كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عود كردن‌, ترجمه عود كردن‌, کلمات شبیه عود كردن‌ , تكرار شدن‌ به لاتین , دور زدن‌ به لاتین , باز رخدادن‌. خارجی
دانلود فایل ها