ترجمه Recurrent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برگردنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عود كننده‌.

Recurrent به چه معناست و Recurrent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recurrent

برگردنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برگردنده‌, ترجمه برگردنده‌, کلمات شبیه برگردنده‌ , عود كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها