ترجمه Red Cross در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صليب‌ سرخ‌. می باشد

Red Cross به چه معناست و Red Cross یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Cross

صليب‌ سرخ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صليب‌ سرخ‌., ترجمه صليب‌ سرخ‌., کلمات شبیه صليب‌ سرخ‌.
دانلود فایل ها