ترجمه Red Letter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با حروف‌ قرمز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ به‌ روزهاي‌ تعط‌يل‌ و اعياد

Red Letter به چه معناست و Red Letter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Letter

با حروف‌ قرمز به خارجی , ریشه انگلیسی با حروف‌ قرمز, ترجمه با حروف‌ قرمز, کلمات شبیه با حروف‌ قرمز , مربوط‌ به‌ روزهاي‌ تعط‌يل‌ و اعياد به لاتین
دانلود فایل ها