ترجمه Red Lndian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌. می باشد

Red Lndian به چه معناست و Red Lndian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Lndian

سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌., ترجمه سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌., کلمات شبیه سرخ‌ پوست‌ امريكايي‌.
دانلود فایل ها