ترجمه Red Pencil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عيب‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصحيح‌ كردن‌.

Red Pencil به چه معناست و Red Pencil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Red Pencil

عيب‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عيب‌ گرفتن‌, ترجمه عيب‌ گرفتن‌, کلمات شبیه عيب‌ گرفتن‌ , تصحيح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها