ترجمه Redd در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درست‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتب‌ كردن‌ , در فارسی : رهاساختن‌.

Redd به چه معناست و Redd یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redd

درست‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درست‌ كردن‌, ترجمه درست‌ كردن‌, کلمات شبیه درست‌ كردن‌ , مرتب‌ كردن‌ به لاتین , رهاساختن‌. به لاتین
دانلود فایل ها