ترجمه Redecorate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تزئينات‌ تازه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجددا اراستن‌.

Redecorate به چه معناست و Redecorate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redecorate

تزئينات‌ تازه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تزئينات‌ تازه‌ كردن‌, ترجمه تزئينات‌ تازه‌ كردن‌, کلمات شبیه تزئينات‌ تازه‌ كردن‌ , مجددا اراستن‌. به لاتین
دانلود فایل ها