ترجمه Redemptive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رستگاري‌ بخش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باز خريدني‌.

Redemptive به چه معناست و Redemptive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redemptive

رستگاري‌ بخش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رستگاري‌ بخش‌, ترجمه رستگاري‌ بخش‌, کلمات شبیه رستگاري‌ بخش‌ , باز خريدني‌. به لاتین
دانلود فایل ها