ترجمه Redintegrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد شونده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوباره‌ مستقر شونده‌ , در فارسی : دوباره‌ درست‌ كردن‌

Redintegrate به چه معناست و Redintegrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redintegrate

تجديد شونده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد شونده‌, ترجمه تجديد شونده‌, کلمات شبیه تجديد شونده‌ , دوباره‌ مستقر شونده‌ به لاتین , دوباره‌ درست‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها