ترجمه Redoubt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حفاظ‌ استحكامات‌.

Redoubt به چه معناست و Redoubt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redoubt

موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌, ترجمه موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌, کلمات شبیه موضع‌ محصور دفاعي‌ كوچك‌ , حفاظ‌ استحكامات‌. به لاتین
دانلود فایل ها