ترجمه Redoubtable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترسناك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موحش‌ , در فارسی : مستحكم‌ , به فارسی : سهمناك‌.

Redoubtable به چه معناست و Redoubtable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redoubtable

ترسناك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترسناك‌, ترجمه ترسناك‌, کلمات شبیه ترسناك‌ , موحش‌ به لاتین , مستحكم‌ به لاتین , سهمناك‌. خارجی
دانلود فایل ها