ترجمه Redress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريادرسي‌.

Redress به چه معناست و Redress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redress

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , فريادرسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها