ترجمه Redress در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جبران‌ خسارت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصحيح‌ , در فارسی : التيام‌ , به فارسی : دوباره‌ پوشيدن‌ , سایر ترجمه ها : جبران‌

Redress به چه معناست و Redress یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redress

جبران‌ خسارت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جبران‌ خسارت‌, ترجمه جبران‌ خسارت‌, کلمات شبیه جبران‌ خسارت‌ , تصحيح‌ به لاتین , التيام‌ به لاتین , دوباره‌ پوشيدن‌ خارجی , جبران‌ در زبان
دانلود فایل ها