ترجمه Redshank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرغابي‌.

Redshank به چه معناست و Redshank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redshank

(ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مرغ‌ پا قرمز كرانه‌ زي‌ , مرغابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها