ترجمه Reductional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احاله‌. می باشد

Reductional به چه معناست و Reductional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reductional

احاله‌. به خارجی , ریشه انگلیسی احاله‌., ترجمه احاله‌., کلمات شبیه احاله‌.
دانلود فایل ها