ترجمه Reductional در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noitcuder) اختصار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبديل‌ , در فارسی : كاهش‌ , به فارسی : تقليل‌ , سایر ترجمه ها : احيا

Reductional به چه معناست و Reductional یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reductional

(noitcuder) اختصار به خارجی , ریشه انگلیسی (noitcuder) اختصار, ترجمه (noitcuder) اختصار, کلمات شبیه (noitcuder) اختصار , تبديل‌ به لاتین , كاهش‌ به لاتین , تقليل‌ خارجی , احيا در زبان
دانلود فایل ها