ترجمه Reduplicate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای المثني‌. می باشد

Reduplicate به چه معناست و Reduplicate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reduplicate

المثني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی المثني‌., ترجمه المثني‌., کلمات شبیه المثني‌.
دانلود فایل ها