ترجمه Reebtry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ورود مجدد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دخول‌ مجدد , در فارسی : تملك‌ مجدد.

Reebtry به چه معناست و Reebtry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reebtry

ورود مجدد به خارجی , ریشه انگلیسی ورود مجدد, ترجمه ورود مجدد, کلمات شبیه ورود مجدد , دخول‌ مجدد به لاتین , تملك‌ مجدد. به لاتین
دانلود فایل ها