ترجمه Reeding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گچ‌ بري‌ گوژ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گچ‌ بري‌ شبيه‌ ناي‌ , در فارسی : ط‌رح‌ ني‌ مانند , به فارسی : تضريس‌.

Reeding به چه معناست و Reeding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reeding

گچ‌ بري‌ گوژ به خارجی , ریشه انگلیسی گچ‌ بري‌ گوژ, ترجمه گچ‌ بري‌ گوژ, کلمات شبیه گچ‌ بري‌ گوژ , گچ‌ بري‌ شبيه‌ ناي‌ به لاتین , ط‌رح‌ ني‌ مانند به لاتین , تضريس‌. خارجی
دانلود فایل ها