ترجمه Reefknot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تو

Reefknot به چه معناست و Reefknot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reefknot

گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌, ترجمه گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌, کلمات شبیه گره‌ مربع‌ مخصوص‌ تو گذاشتن‌ يا جمع‌ كردن‌ بادبان‌ , تو به لاتین
دانلود فایل ها