ترجمه Reel Number در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شماره‌ حلقه‌. می باشد

Reel Number به چه معناست و Reel Number یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reel Number

شماره‌ حلقه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شماره‌ حلقه‌., ترجمه شماره‌ حلقه‌., کلمات شبیه شماره‌ حلقه‌.
دانلود فایل ها